СПОРТНИ ОБЕКТИimg1

ГЕОТЕКСТИЛИ

Нетъкани геотекстили произведени от полиестерни или полипропиленови влакна за дренажни, защитни, разделителни и заздравяващи функции с възможност за конфекциониране на ролките до максимална ширина от 6,60 метра.

Тъкани геотекстили произведени от полиестерни или полипропиленови влакна характеризиращи се с високи якостни показатели.

img2

ГЕОМЕМБРАНИ HDPE, LDPE

Произведени от HDPE, LDPE характеризиращи се с високи показатели за водонепропускливост, химическа и механична устойчивост, дълготрайност и ефективност като решение.

С оглед постигане на най – добър икономически ефект размерите на ролките могат да бъдат оптимизирани към конкретен проект.

img3

ХИДРОИЗОЛАЦИИ ЗА БЕТОННИ ПОВЪРХНОСТИ - ТРИБУНИ, ФУНДАМЕНТИ, ПОКРИВНИ ПРОСТРАНСТВА

img4

ДРЕНАЖНИ КОМПОЗИТИ

Дренажните геокомпозити осигуряват висока водопроводимост и са надеждно решение при изграждане на дренажи за различни строителни приложения.

Основните типове дренажни геокомпозити се състоят от един или два филтърни геотекстилни материала и сърцевина от HDPE или от полипропиленови влакна.