ИНФРАСТРУКТУРАimg1

ГЕОТЕКСТИЛИ

Нетъкани геотекстили произведени от полиестерни или полипропиленови влакна за дренажни, защитни, разделителни и заздравяващи функции с възможност за конфекциониране на ролките до максимална ширина от 6,60 метра.

Тъкани геотекстили произведени от полиестерни или полипропиленови влакна характеризиращи се с високи якостни показатели.

img2

ГЕОМРЕЖИ

Произведени от нетъкани синтетични материали, с различни механични показатели и покрития.

Основните приложения са за армиране и подсилване на земни основи и асфалтови настилки в транспортното строителство.

img3

ГЕОКОМПОЗИТИ

Дренажните геокомпозити осигуряват висока водопроводимост и са надеждно решение при изграждане на дренажи за различни строителни приложения.

Основните типове дренажни геокомпозити се състоят от един или два филтърни геотекстилни материала и сърцевина от HDPE или от полипропиленови влакна.

img4

HDPE, LDPE МЕМБРАНИ

Произведени от HDPE, LDPE характеризиращи се с високи показатели за водонепропускливост, химическа и механична устойчивост, дълготрайност и ефективност като решение.

С оглед постигане на най – добър икономически ефект размерите на ролките могат да бъдат оптимизирани към конкретен проект.

img5

БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Рулонни битумни хидроизолации (APP, SBS модифицирани), с различни технически параметри и приложения.

Обмазни хидроизолации на битумна основа.

img6

ЗАЩИТНИ МРЕЖИ ПРОТИВ СНЕГОНАВЯВАНИЯ

Синтетични мрежи за снегозадържане характеризиращи се с висока устойчивост, надеждности и ефективност като решение, бърз и лесен монтаж.