ИНДУСТРИАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯimg1

ХИДРОИЗОЛАЦИИ – БИТУМНИ, PVC, TPO, EPDM, ОБМАЗНИ

img2

МЕМБРАНИ HDPE, LDPE

Произведени от HDPE, LDPE характеризиращи се с високи показатели за водонепропускливост, химическа и механична устойчивост, дълготрайност и ефективност като решение.

С оглед постигане на най – добър икономически ефект размерите на ролките могат да бъдат оптимизирани към конкретен проект.

img3

ГЕОТЕКСТИЛИ

Нетъкани геотекстили произведени от полиестерни или полипропиленови влакна за дренажни, защитни, разделителни и заздравяващи функции с възможност за конфекциониране на ролките до максимална ширина от 6,60 метра.

Тъкани геотекстили произведени от полиестерни или полипропиленови влакна характеризиращи се с високи якостни показатели.

img4

ФОЛИА ЗА ОПАКОВКИ НА НАСИПНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПРОДУКТИ